Beregning av kjøretid mellom skytterbanene.

Her finner du  to tabeller som viser avstand mellom skytterbanene.
Vi presiserer at tidsforbruk er cirka-tider, og vi anser disse som veiledende.

 

 

KM Kvikne Rennebu Orkla Oppdal Sunndal
Kvikne   49 109 58 99
Rennebu 49   60 33 74
Orkla 109 60   93 134
Oppdal 58 33 93   41
Sunndal 99 74 134 41  
             
             
Tid i min. Kvikne Rennebu Orkla Oppdal Sunndal
Kvikne   45 105 52 97
Rennebu 45   60 35 80
Orkla 105 60   95 140
Oppdal 52 35 95   45
Sunndal 97 80 140 45  
 

'